gestes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gestes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.geste [ʒɛst] SAMOST m

1. geste:

II.geste [ʒɛst] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za gestes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gestes v slovarju PONS

Prevodi za gestes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za gestes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gestes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文