glissé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za glissé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi glisser

III.se glisser GLAG povr

IV.glisser [ɡlise]

glisse [ɡlis] SAMOST ž

III.se glisser GLAG povr

IV.glisser [ɡlise]

glisser-déposer <pl glisser-déposer> [ɡlisedepoze] SAMOST m

Prevodi za glissé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glissé v slovarju PONS

Prevodi za glissé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glisse [glis] SAMOST ž

Prevodi za glissé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glissé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文