gouvernants v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gouvernants v slovarju francoščina»angleščina

I.gouvernant (gouvernante) [ɡuvɛʀnɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.gouvernants SAMOST mpl

III.gouvernante SAMOST ž

Individual translation pairs

gouvernants v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文