grêle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grêle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.grêle [ɡʀɛl] PRID

II.grêle [ɡʀɛl] SAMOST ž

grêlé (grêlée) [ɡʀɛle] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za grêle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grêle v slovarju PONS

Prevodi za grêle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za grêle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grêle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文