graduée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za graduée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gradué (graduée) [ɡʀadɥe] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za graduée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

graduée v slovarju PONS

Prevodi za graduée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za graduée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

graduée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文