grasses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grasses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.gras (grasse) [ɡʀɑ, ɡʀɑs] PRID

II.gras (grasse) [ɡʀɑ, ɡʀɑs] PRIS

III.gras SAMOST m

glej tudi veau, discuter

veau <pl veaux> [vo] SAMOST m

II.discuter de GLAG preh.

IV.se discuter GLAG povr

V.discuter [diskyte]

gras-double [ɡʀɑdubl] SAMOST m

Prevodi za grasses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grasses v slovarju PONS

Prevodi za grasses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gras(se) [gʀɑ, gʀɑs] PRID

I.gras [gʀɑ] SAMOST m

II.gras [gʀɑ] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za grasses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grasses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文