groupes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za groupes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se grouper GLAG povr

groupe [ɡʀup] SAMOST m

Fraze:

groupe de choc MILIT
groupe social SOZIOL

sous-groupe <pl sous-groupes> [suɡʀup] SAMOST m

Prevodi za groupes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

groupes v slovarju PONS

Prevodi za groupes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

groupe [gʀup] SAMOST m

Prevodi za groupes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

groupes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

groupes iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

groupes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za groupes v slovarju francoščina»angleščina

système de groupes frigorifiques

variante de groupe frigorifique

système de groupe frigorifique

groupe de condensation refroidi par air

groupe de compression pour entraînement par courroie

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文