hôtel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hôtel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hôtel [otɛl] SAMOST m

hôtel-restaurant <pl hôtels-restaurants> [otɛlʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

hôtel-club <pl hôtels-clubs> [otɛlklœb] SAMOST m

hôtel-Dieu <pl hôtels-Dieu> [otɛldjø] SAMOST m

résidence-hôtel <pl résidences-hôtels> [ʀezidɑ̃sotɛl] SAMOST m

Prevodi za hôtel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hôtel v slovarju PONS

Prevodi za hôtel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za hôtel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hôtel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文