hôtelière v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hôtelière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.hôtel|ier (hôtelière) [otəlje, ɛʀ] PRID

II.hôtel|ier (hôtelière) [otəlje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za hôtelière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hôtelière v slovarju PONS

Prevodi za hôtelière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za hôtelière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hôtelière Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文