histoire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za histoire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

histoire [istwaʀ] SAMOST ž

1. histoire (discipline):

2. histoire (récit):

4. histoire (difficulté, problème):

glej tudi coudre

III.coudre [kudʀ]

Prevodi za histoire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

histoire v slovarju PONS

Prevodi za histoire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

histoire [istwaʀ] SAMOST ž

histoire-fiction <histoires-fictions> [istwaʀ fiksjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za histoire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

histoire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文