homme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za homme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

homme [ɔm] SAMOST m

5. homme (sorte d'individu):

glej tudi Dieu

Dieu [djø] SAMOST m REL

sous-homme <pl sous-hommes> [suzɔm] SAMOST m

homme-sandwich <pl hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] SAMOST m

homme-grenouille <pl hommes-grenouilles> [ɔmɡʀənuj] SAMOST m

homme-orchestre <pl hommes-orchestres> [ɔmɔʀkɛstʀ] SAMOST m lit, fig

Prevodi za homme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

homme v slovarju PONS

Prevodi za homme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

homme [ɔm] SAMOST m

homme-sandwich <hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] SAMOST m

homme-grenouille <hommes-grenouilles> [ɔmgʀənuj] SAMOST m

Prevodi za homme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

homme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

homme iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文