horaire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za horaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.horaire [ɔʀɛʀ] PRID

II.horaire [ɔʀɛʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za horaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

horaire v slovarju PONS

Prevodi za horaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.horaire [ɔʀɛʀ] PRID

II.horaire [ɔʀɛʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za horaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

horaire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

horaire iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

horaire iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文