horizons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za horizons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

horizon [ɔʀiʒɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za horizons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

horizons v slovarju PONS

Prevodi za horizons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za horizons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

horizons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文