humaine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za humaine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.humain (humaine) [ymɛ̃, ɛn] PRID

II.humain SAMOST m

III.humain (humaine) [ymɛ̃, ɛn]

Individual translation pairs

Prevodi za humaine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

humaine v slovarju PONS

Prevodi za humaine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za humaine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

humaine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文