humains v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za humains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.humain (humaine) [ymɛ̃, ɛn] PRID

II.humain SAMOST m

III.humain (humaine) [ymɛ̃, ɛn]

Individual translation pairs
fleuve(s) humain(s)

Prevodi za humains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

humains v slovarju PONS

Prevodi za humains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za humains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

humains Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文