idéal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za idéal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.idé|al (idéale) <mpl idéaux> [ideal, o] PRID (parfait, imaginaire)

II.idé|al SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za idéal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

idéal v slovarju PONS

Prevodi za idéal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

idéal(e) <-aux [ou s]> [ideal, o] PRID inf (rêvé, imaginaire)

idéal <-aux [ou s]> [ideal, o] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za idéal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

idéal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文