images v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za images v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

image [imaʒ] SAMOST ž

imagé (imagée) [imaʒe] PRID

Prevodi za images v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

images v slovarju PONS

Prevodi za images v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

imagé(e) [imaʒe] PRID

image [imaʒ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za images v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

images Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文