imagine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za imagine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'imaginer GLAG povr

Prevodi za imagine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

imagine v slovarju PONS

Prevodi za imagine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za imagine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

imagine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文