immobilier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za immobilier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi bien

I.bien [bjɛ̃] PRID inv

II.bien [bjɛ̃] PRIS

1. bien (correctement):

bien joué! lit
bien joué! fig

4. bien (hautement):

7. bien (pour souligner):

I do hope that

8. bien (réellement):

III.bien [bjɛ̃] SAMOST m

1. bien (avantage):

2. bien:

IV.bien [bjɛ̃] MEDMET

V.bien que VEZNIK

VI.bien [bjɛ̃]

Prevodi za immobilier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

immobilier v slovarju PONS

Prevodi za immobilier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za immobilier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

immobilier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

promoteur(-trice) m (ž) immobilier
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文