in v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za in v slovarju francoščina»angleščina

in [in] PRID inv inf

I.in extremis, in extrémis [inɛkstʀemis] PRID

II.in extremis, in extrémis [inɛkstʀemis] PRIS

in fine [infine] PRIS

in absentia [inabsɑ̃sja] PRIS

in vivo [invivo] PRID PRIS

I.in extenso [inɛkstɛ̃so] PRID

II.in extenso [inɛkstɛ̃so] PRIS

plug-in <pl plug-in> [plœɡin] SAMOST m

sit-in <pl sit-in> [sitin] SAMOST m

in utero [inyteʀo] PRIS

in vitro [invitʀo] PRID PRIS

in v slovarju PONS

Prevodi za in v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za in v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

in Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文