incidents v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za incidents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.incident (incidente) [ɛ̃sidɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.incident SAMOST m

III.incidente SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za incidents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

incidents v slovarju PONS

Prevodi za incidents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

incident [ɛ̃sidɑ̃] SAMOST m

incident(e) [ɛ̃sidɑ̃, ɑ̃t] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za incidents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

incidents Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文