industries v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za industries v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

industrie [ɛ̃dystʀi] SAMOST ž

agro-industrie <pl agro-industries> [aɡʀoɛ̃dystʀi] SAMOST ž

éco-industrie <pl éco-industries> [ekoɛ̃dystʀi] SAMOST ž

mono-industrie <pl mono-industries> [monoɛ̃dystʀi] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za industries v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

industries v slovarju PONS

Prevodi za industries v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za industries v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

industries Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文