initiative v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za initiative v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

initiative [inisjativ] SAMOST ž

Contrat initiative emploi Info

Prevodi za initiative v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
initiative POL, LAW

initiative v slovarju PONS

Prevodi za initiative v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za initiative v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

initiative Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to do sth off one's own bat Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文