innocent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za innocent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t]

Prevodi za innocent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

innocent v slovarju PONS

Prevodi za innocent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za innocent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

innocent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文