insister v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za insister v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. insister (persévérer):

Individual translation pairs

Prevodi za insister v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

insister v slovarju PONS

Prevodi za insister v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za insister v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

insister Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文