institution v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za institution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.institution [ɛ̃stitysjɔ̃] SAMOST ž

4. institution (établissement pour enfants, vieillards, malades):

II.institutions SAMOST fpl

III.institution [ɛ̃stitysjɔ̃]

Individual translation pairs

Prevodi za institution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

institution v slovarju PONS

Prevodi za institution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

institution [ɛ̃stitysjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za institution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

institution Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文