intéressants v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za intéressants v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t]

Individual translation pairs

Prevodi za intéressants v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intéressants v slovarju PONS

Prevodi za intéressants v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intéressant(e) [ɛ̃teʀesɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.intéressant(e) [ɛ̃teʀesɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za intéressants v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intéressants Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文