intra-muros v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

intra-muros v slovarju PONS

Prevodi za intra-muros v slovarju angleščina»francoščina

intramural [ˌɪntrəˈmjʊərəl, Am -ˈmjʊrəl] PRID

II.proper [ˈprɒpəʳ, Am ˈprɑ:pɚ] PRIS Brit inf

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文