inviter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inviter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'inviter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za inviter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

inviter v slovarju PONS

Prevodi za inviter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za inviter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

inviter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文