j'appartiens v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za j'appartiens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.appartenir à GLAG preh. obj.indir.

II.s'appartenir GLAG povr liter

III.appartenir [apaʀtəniʀ] GLAG impers (être du ressort de)

Individual translation pairs

Prevodi za j'appartiens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

j'appartiens v slovarju PONS

j'appartiens Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文