jardin: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jardin: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jardin [ʒaʀdɛ̃] SAMOST m

cité-jardin <pl cités-jardins> [siteʒaʀdɛ̃] SAMOST ž

rez-de-jardin <pl rez-de-jardin> [ʀɛdʒaʀdɛ̃] SAMOST m

haut-de-jardin <pl hauts-de-jardin> [ˈodəʒaʀdɛ̃] SAMOST m

Prevodi za jardin: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jardin: v slovarju PONS

Prevodi za jardin: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za jardin: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jardin: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文