jouer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jouer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. jouer:

3. jouer:

II.jouer à GLAG preh.

jouer preh. obj.indir.:

III.jouer de GLAG preh. obj.indir.

2. jouer:

4. jouer (spéculer):

7. jouer (intervenir):

V.se jouer GLAG povr

VI.jouer [ʒwe]

glej tudi tableau, souris, scène, pendable, fille

tableau <pl tableaux> [tablo] SAMOST m

9. tableau THEAT:

souris <pl souris> [suʀi] SAMOST ž

scène [sɛn] SAMOST ž

3. scène (activité théâtrale):

pendable [pɑ̃dabl] PRID

fille [fij] SAMOST ž

2. fille (jeune femme):

3. fille (prostituée):

Individual translation pairs

Prevodi za jouer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

jouer v slovarju PONS

Prevodi za jouer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za jouer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jouer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文