joues v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za joues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

joue [ʒu] SAMOST ž

1. jouer:

jouer JEUX, SPORT, HIPPISME match, jeu, partie

II.jouer à GLAG preh.

III.jouer de GLAG preh. obj.indir.

7. jouer (intervenir):

V.se jouer GLAG povr

VI.jouer [ʒwe]

glej tudi tableau, souris, scène, pendable, fille

tableau <pl tableaux> [tablo] SAMOST m

9. tableau THEAT:

tableau de bord MOTOR
tableau de bord AVIAT, CHEMDFER

souris <pl souris> [suʀi] SAMOST ž

scène [sɛn] SAMOST ž

3. scène (activité théâtrale):

pendable [pɑ̃dabl] PRID

fille [fij] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za joues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

joues v slovarju PONS

Prevodi za joues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

joue [ʒu] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za joues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

joues Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fard m à joues
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文