jour v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jour v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jour [ʒuʀ] SAMOST m

1. jour (période de vingt-quatre heures):

a fortnight Brit

2. jour (date):

à ce jour
à jour
jour J
D day

glej tudi faux2, faux1, barbe

faux2 <pl faux> [fo] SAMOST ž FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRID

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRIS

III.à faux PRIS

IV.faux <pl faux> SAMOST m

V.faux1 (fausse) [fo, fos]

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

I.barbe [baʀb] PRID

II.barbe [baʀb] SAMOST m (cheval)

III.barbe [baʀb] SAMOST ž

1. barbe (d'homme):

an old fogey Brit

IV.barbe [baʀb] MEDMET inf

V.barbe [baʀb]

VI.barbe [baʀb]

demi-jour <pl demi-jour(s)> [d(ə)miʒuʀ] SAMOST m

abat-jour <pl abat-jour, abat-jours> [abaʒuʀ] SAMOST m

belle-de-jour <pl belles-de-jour> [bɛldəʒuʀ] SAMOST ž BOT

bonheur-du-jour <pl bonheurs-du-jour> [bɔnœʀdyʒuʀ] SAMOST m

contre-jour <pl contre-jours>, contrejour <pl contrejours> [kɔ̃tʀəʒuʀ] SAMOST m PHOT CINE

Prevodi za jour v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jour v slovarju PONS

Prevodi za jour v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jour [ʒuʀ] SAMOST m

Fraze:

abat-jour [abaʒuʀ] SAMOST m inv

contre-jour [kɔ̃tʀəʒuʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za jour v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jour Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文