journaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za journaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

journ|al <pl journaux> [ʒuʀnal, o] SAMOST m

glej tudi Journal officiel

Prevodi za journaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

journaux v slovarju PONS

Prevodi za journaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za journaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

journaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

marchand(e) m (ž) de journaux
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文