juge v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za juge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

juge [ʒyʒ] SAMOST m

Fraze:

juge de chaise SPORT
juge de filet SPORT
juge de ligne SPORT
juge de touche SPORT

jugé <au jugé> [oʒyʒe] PRIS

I.au juger PRIS

juger → jugé

III.juger de GLAG preh. obj.indir.

IV.se juger GLAG povr

glej tudi jugé

Prevodi za juge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

juge v slovarju PONS

Prevodi za juge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

juge [ʒyʒ] SAMOST mf

jugé [ʒyʒe]

juge-arbitre <juges-arbitres> [ʒyʒaʀbitʀ] SAMOST m

III.juger [ʒyʒe] GLAG povr (s'estimer)

Individual translation pairs

Prevodi za juge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

juge Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文