juger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za juger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.au juger PRIS

juger → jugé

III.juger de GLAG preh. obj.indir.

IV.se juger GLAG povr

glej tudi jugé

Individual translation pairs

Prevodi za juger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

juger v slovarju PONS

Prevodi za juger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.juger [ʒyʒe] GLAG povr (s'estimer)

Individual translation pairs

Prevodi za juger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

juger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文