jusqu'alors v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jusqu'alors v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.alors [alɔʀ] PRIS

1. alors (à ce moment-là):

II.alors que VEZNIK

III.alors même que VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za jusqu'alors v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jusqu'alors v slovarju PONS

Prevodi za jusqu'alors v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.alors [alɔʀ] PRIS

II.alors [alɔʀ] VEZNIK alors que ... +indic

Individual translation pairs

Prevodi za jusqu'alors v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jusqu'alors Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文