jusque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jusque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.jusque, (jusqu' before vowel) [ʒysk] PREDLOG

1. jusque (dans l'espace):

jusqu' comptez- vous aller? lit, fig

2. jusque (dans le temps):

II.jusqu'à ce que VEZNIK

jusque-là [ʒyskəla] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za jusque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jusque v slovarju PONS

Prevodi za jusque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.jusque <jusqu'> [ʒysk] PREDLOG

II.jusque <jusqu'> [ʒysk] VEZNIK

jusque-là [ʒuskla] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za jusque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jusque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文