justice v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za justice v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

justice [ʒystis] SAMOST ž

3. justice (pouvoir):

Prevodi za justice v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

justice v slovarju PONS

Prevodi za justice v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

justice [ʒystis] SAMOST ž

repris de justice [ʀ(ə)pʀid(ə)ʒystis] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za justice v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

justice Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文