kilomètres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za kilomètres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

kilomètre [kilɔmɛtʀ] SAMOST m

kilométrer [kilɔmetʀe] GLAG preh.

tonne-kilomètre <pl tonnes-kilomètre> [tɔnkilɔmɛtʀ] SAMOST ž CHEMDFER

kilomètre-heure <pl kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za kilomètres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

kilomètres v slovarju PONS

Prevodi za kilomètres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

kilomètre [kilɔmɛtʀ] SAMOST m

kilomètre-heure <kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za kilomètres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

kilomètres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文