l'écart v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'écart v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.écart [ekaʀ] SAMOST m

II.à l'écart PRIS

III.à l'écart de PREDLOG

IV.écart [ekaʀ]

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

écart-type <pl écarts-types> [ekaʀtip] SAMOST m STAT

Prevodi za l'écart v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

l'écart v slovarju PONS

Prevodi za l'écart v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za l'écart v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'écart Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

l'écart iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za l'écart v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文