l'économie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'économie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.économie [ekɔnɔmi] SAMOST ž

II.économies SAMOST fpl

III.économie [ekɔnɔmi]

IV.économie [ekɔnɔmi]

glej tudi chandelle

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

Prevodi za l'économie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'économie v slovarju PONS

Prevodi za l'économie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

économie [ekɔnɔmi] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za l'économie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'économie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文