l'écran v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'écran v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écran [ekʀɑ̃] SAMOST m

1. écran CINE:

cinema Brit

Fraze:

écran de fumée fig MILIT

glej tudi Société

page-écran <pl pages-écrans> [paʒekʀɑ̃] SAMOST ž INFOR

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] PRID inv

Prevodi za l'écran v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'écran v slovarju PONS

Prevodi za l'écran v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écran [ekʀɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs
fond d'écran m INFOR
société écran ECON, COM

Prevodi za l'écran v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'écran Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文