l'équilibre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'équilibre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

équilibre [ekilibʀ] SAMOST m

glej tudi équilibrer

I.équilibrer [ekilibʀe] GLAG preh. (tous contextes)

II.s'équilibrer GLAG povr

Prevodi za l'équilibre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
balance lit, fig

l'équilibre v slovarju PONS

Prevodi za l'équilibre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

équilibre [ekilibʀ] SAMOST m

équilibré(e) [ekilibʀe] PRID

Prevodi za l'équilibre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

l'équilibre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文