l'aime v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'aime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi aimer

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

II.s'aimer GLAG povr

III.aimer [eme]

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

II.s'aimer GLAG povr

III.aimer [eme]

glej tudi châtier

I.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] PRID

II.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za l'aime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'aime v slovarju PONS

Prevodi za l'aime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Bien-aimé [bjɛ̃neme] SAMOST m

bien-aimé(e) <bien-aimés> [bjɛ̃neme] PRID

Prevodi za l'aime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'aime Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文