l'arme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'arme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arme [aʀm] SAMOST ž

II.armes SAMOST fpl

1. arme MILIT:

arms pl
slope arms! Brit
à armes égales lit, fig

III.arme [aʀm]

glej tudi gauche, bagage

I.gauche [ɡoʃ] PRID

II.gauche [ɡoʃ] SAMOST m (en boxe)

III.gauche [ɡoʃ] SAMOST ž

IV.gauche [ɡoʃ]

V.gauche [ɡoʃ]

I.bagage [baɡaʒ] SAMOST m

II.bagages SAMOST mpl

III.bagage [baɡaʒ]

IV.bagage [baɡaʒ]

I.armé (armée) [aʀme] GLAG pp

armé → armer

II.armé (armée) [aʀme] PRID

III.armé SAMOST m

IV.armée SAMOST ž

V.armé (armée) [aʀme]

glej tudi armer

II.s'armer GLAG povr

II.s'armer GLAG povr

Prevodi za l'arme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'arme v slovarju PONS

Prevodi za l'arme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arme [aʀm] SAMOST ž

armé(e) [aʀme] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za l'arme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'arme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cette arme à feu porte à ...
arme ž à feu
arme ž à feu
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文