l'avais v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'avais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za l'avais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'avais v slovarju PONS

Prevodi za l'avais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avais [avɛ] GLAG

avais imparf de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za l'avais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'avais Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

l'avais iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za l'avais v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文