l'entendez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'entendez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. entendre (percevoir par l'ouïe):

II.s'entendre GLAG povr

glej tudi mouche, larron, chat2, chat1

mouche [muʃ] SAMOST ž

larron [laʀɔ̃] SAMOST m

chat2 [tʃat] SAMOST m

chat1 [ʃa] SAMOST m

sous-entendre [suzɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za l'entendez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'entendez v slovarju PONS

Prevodi za l'entendez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entendre [ɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

sous-entendre [suzɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG preh. (dire implicitement)

Individual translation pairs

Prevodi za l'entendez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'entendez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文