l'expérience v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'expérience v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expérience [ɛkspeʀjɑ̃s] SAMOST ž

1. expérience (pratique):

Individual translation pairs

Prevodi za l'expérience v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'expérience v slovarju PONS

Prevodi za l'expérience v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expérience [ɛkspeʀjɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za l'expérience v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'expérience Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文